ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกดาวน์โหลด ใบสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกดาวน์โหลด บัตรประจำตัวสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)